xuongmaysi's creative blog on DashBurst. See xuongmaysi's latest shares and interests. Explore xuongmaysi's 15 posts and 1 links.

xuongmaysi

's Avatar

xuongmaysi August 20

Mở một cửa hàng, xây dựng một thương hiệu Local Brand lâu dài tại thị trường Việt Nam có khó hay không? Điều làm nên sự đột phá và thành công cho Local Brand đó chính là gì? Tham khảo ngay bài viết: xuongmaysi.com/mo-loca…

Follow MXH khác của chúng tôi
Twiter Moument: twitter.com/i/events/1…
Facebook: facebook.com/xuongchuy…
Instagram: instagram.com/damchuyensi
Telegram: telegram.me/s/xuongmaysi

Avatar's Avatar

xuongmaysi August 20

Avatar's Avatar

xuongmaysi August 3

Local brand là gì? những thương hiệu thời trang nội địa nổi tiếng Việt Nam như thế nào? Hãy cùng xem qua bài viết giới thiệu tại đây nhé xuongmaysi.com/local-b…
#localbrand #localbrandnoitieng #localbrandvietnam
🌸 Các MXH chúng tôi:
Twiter Moument: twitter.com/i/events/1…
Instagram: instagram.com/damchuyensi
Pinterest: pinterest.com/xuongmaysi
Flickr: flickr.com/people/xuon…

Avatar