's Avatar

Phòng xông hơi ướt là gì? Phòng xông hơi ướt là phòng x...

Xông hơi Việt September 17 September 17

Phòng xông hơi ướt là gì?
Phòng xông hơi ướt là phòng xông sử dụng máy xông ướt để tạo ra nhiệt độ và độ ẩm cho phòng xông. Lượng nhiệt trong phòng lúc này có thể lên đến 45 ~ 55 độ C, độ ẩm đạt 100%
Xem chi tiết tại: timdaily.com.vn/post/2…
#xonghoiviet #xonghoiviethafuco #hafuco #xonghoi #phongxonghoiuotlagi

    0 Comments

Avatar