• تجربه بسیار بد من از کلینیک (بیمارستان) دامپزشکی ایران زمین ... via VOLGHAN Hosseini

تجربه بسیار بد من از کلینیک (بیمارستان) دامپزشکی ایران زمین کرج

Avatar

April 20

فعالیت پزشکان بدون مجوز در کلینیک دامپزشکی ایران زمین کرج

#بیمارستان_تخصصی_دامپزشکی_ایران_زمین #بیمارستان_دامپزشکی_شبانه_روزی_ایران_زمین #بیمارستان_دامپزشکی_ایران_زمین #بیمارستان_دامپزشکی_شبانه_روزی

License

DashBurst License

    0 Comments

Avatar