Vissa Beauty Salon's creative blog on DashBurst. Vissa Beauty Salon thuộc Công ty Cổ phần Giải trí Khang Anh – Tập đoàn VsetGroup. Là mô hình hệ thống làm đẹp độc đáo kết hợp 3 trong 1 gồm: Hair – Nail – Spa. - Vissa Beauty Salon

Vissa Beauty Salon thuộc Công ty Cổ phần Giải trí Khang Anh – Tập đoàn VsetGroup. Là mô hình hệ thống làm đẹp độc đáo kết hợp 3 trong 1 gồm: Hair – Nail – Spa.

Vissa Beauty Salon