's Avatar

Nếu kế toán tổng hợp là bộ phận cung cấp toàn bộ thông ...

Tuyển dụng việc làm September 26, 2019 September 26, 2019

Nếu kế toán tổng hợp là bộ phận cung cấp toàn bộ thông tin và tình hình tài chính, kinh tế thì kế toán chi tiết có trách nhiệm cung cấp thông tin cụ thể để minh chứng. Nhờ đó, dữ liệu trong các báo cáo được đưa ra sẽ đảm bảo tính chính xác và có khả năng đối chiếu, liên hệ hơn.
#timvieclamnhanh #tuyenketoan #ketoannganhanglamgi
#timkiemvieclam #timvieclamketoan

    0 Comments

Avatar