SON VU's creative blog on DashBurst. dotmoovs (MOOV) coin là một nền tảng cạnh tranh ngang hàng dựa trên blockchain và trí tuệ nhân tạo hiện đại để phân tích video về người chơi thực hiện các cuộc thi thể thao. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy phát triển cá nhân và phát triển các kỹ năng thể thao. - SON VU

dotmoovs (MOOV) coin là một nền tảng cạnh tranh ngang hàng dựa trên blockchain và trí tuệ nhân tạo hiện đại để phân tích video về người chơi thực hiện các cuộc thi thể thao. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy phát triển cá nhân và phát triển các kỹ năng thể thao.

SON VU