• vòng trầm đốt trúc
                    Chất liệu, Trầm Dó Bầu. Kiểu dáng, Hạt hì... via thanhtramhuong

Avatar

January 21

vòng trầm đốt trúc
Chất liệu, Trầm Dó Bầu. Kiểu dáng, Hạt hình đốt trúc. Kích thước, Có 3 size 8 -10 - 12mm. Màu sắc, Nâu Đen. Khối lượng, 50gram. Lưu ý, Tránh ngâm nước vì ...
trầm hương được mệnh danh là vua đứng đầu phong thuỷ để chọn trầm chuẩn hay vào đây tham khảo phân biệt
thanhtramhuong.com/von…
#thanhtramhuong #vong_tram_huong #tram_huong
minds.com/newsfeed/119…

License

DashBurst License

  0 Comments

Avatar