thanhtramhuong's creative blog on DashBurst. vòng trầm hương được chế tác bởi Khắc Ngọc Thành - thanhtramhuong

vòng trầm hương được chế tác bởi Khắc Ngọc Thành

thanhtramhuong

's Avatar

thanhtramhuong May 7

vòng tay trầm hương kỳ nam
Kỳ nam là một sản vật vô cùng quý giá , cũng gọi là quốc bảo tuy nhiên để mua ... giá trầm kỳ nam bao nhiêu? thực sự là rất đắt , nếu loại kỳ chuẩn 1 đốt ngón tay ... cũng không ai đeo, với lý do kỳ nam hiếm có mà vòng trầm hương kỳ nam giả ...
thanhtramhuong.com/von…
#thanhtramhuong #vong_tram_huong #tram_huong
linkedin.com/feed/upda…

Avatar's Avatar

thanhtramhuong May 7

vòng trầm hương không chìm nước
Từ lâu trầm hương coi là Linh Hồn của rừng xanh, mà thời xưa vua chúa không tiếc sức đi tìm, để sở hữu được một miếng rừng chìm rất khó – và giá trị đắt tiền.
thanhtramhuong.com/von…
#thanhtramhuong #vong_tram_huong #tram_huong
linkedin.com/feed/upda…

Avatar's Avatar

thanhtramhuong May 7

vòng trầm hương kỳ nam
Cũng giống như trầm hương, kỳ nam hình thành trên cây dó bầu qua ... mà không cần cấy thuốc trong vòng 2 năm, sau 5 năm từ lúc chiếc và ...
thanhtramhuong.com/von…
#thanhtramhuong #vong_tram_huong #tram_huong
linkedin.com/feed/upda…

Avatar