thanhtramhuong's creative blog on DashBurst. vòng trầm hương được chế tác bởi Khắc Ngọc Thành - thanhtramhuong

vòng trầm hương được chế tác bởi Khắc Ngọc Thành

thanhtramhuong

's Avatar

thanhtramhuong March 5

VÒNG TRẦM HƯƠNG 108 HẠT GIÁ BAO NHIÊU?
Trầm tùy khúc trầm tùy theo vân dầu và gram nặng mà định giá khác nhau  – do đó ít có sợi trầm nào giống nhau 100% và giá chỉ gần nhau chứ không giống nhau.
Bạn có thể xem giá các loại hiện có như sau:
thanhtramhuong.com/von…
#thanh_tram_huong #tram_huong #vong_tram_huong

linkedin.com/feed/upda…

 • VÒNG TRẦM HƯƠNG 108 HẠT GIÁ BAO NHIÊU?
                  Trầm tùy khúc trầm tù... via thanhtramhuong

Avatar's Avatar

thanhtramhuong March 5

CÁCH ĐEO VÒNG TRẦM HƯƠNG 108 HẠT
Chúng ta quấn trầm hương xung quanh sát da tay , cho đến khi vòng vừa vặn, và chúng ta tinh chỉnh để  vòng hiển thị ra đẹp nhất tinh tế nhất, tuy nhiên để làm vừa bạn đeo thì nên đo cổ tay chính xác để làm vừa vặn , tránh rộng quá hay chật quá.
thanhtramhuong.com/von…
#thanh_tram_huong #tram_huong #vong_tram_huong

linkedin.com/feed/upda…

 • CÁCH ĐEO VÒNG TRẦM HƯƠNG 108 HẠT
                  Chúng ta quấn trầm hương xu... via thanhtramhuong

Avatar's Avatar

thanhtramhuong March 4

Ý NGHĨA SỐ HẠT
chuỗi 108 hạt Dứt 108 phiền não thế gian.
vòng trầm hương 54 hạt biểu thị 54 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Tín, Thập Trú, Thập Hạnh. Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện Căn Nhân Địa
Chuỗi 42 hạt là biểu thị cho 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Trú, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác, Diệu Giác.
Chuỗi 27 hạt là biểu thị cho 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, tức là 18 bậc Hữu Học của Tứ Hướng Tam Quả trước, với 9 bậc Vô Học của Đệ Tứ Quả A La Hán
Chuỗi 21 hạt hàm ý Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Ngũ Trí Phật.
Chuỗi 18 hạt tượng trưng cho Bát Chánh Đạo và Thập Hiệu Phật, còn tượng trưng cho 18 vị A La Hán.
Chuỗi 16 hạt tượng trưng cho Thập Địa và Lục Ba La Mật.
tham khảo chi tiết
thanhtramhuong.com/von…
#thanh_tram_huong #tram_huong #vong_tram_huong

linkedin.com/feed/upda…

 • Ý NGHĨA SỐ HẠT
                  chuỗi 108 hạt Dứt 108 phiền não thế gian.
                  vòn... via thanhtramhuong

Avatar