Thaibitcoin's creative blog on DashBurst. Thaibitcoin ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินดิจิทัล การลงทุนเงินดิจิทัลข้อดีของบิทคอยน์ เป็นเงินดิจิตอล 100 % จับต้องไม่ได้ ไม่มีองค์กรใด หรือ มีรัฐบาล มาคอยควบคุมกำกับมูลค่าของมันไม่ได้ตกอยู่ในการควบคุมของรัฐบาล ถือว่าเราเป็นเจ้าของเงินอย่างแท้จริง นอกจากนี้ Bitcoin และ สกุลเงินดิจิตอลต่าง ๆ ยังช่วยให้เราใช้เงินได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาโจรกรรมเหรียญของเราไป เพราะถ้าทำ ข้อมูลต่าง ๆ ก็จะฟ้องขึ้นมาให้ทุกคนรู้ในทันทีนั่นเอง - Thaibitcoin

Thaibitcoin ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินดิจิทัล การลงทุนเงินดิจิทัลข้อดีของบิทคอยน์ เป็นเงินดิจิตอล 100 % จับต้องไม่ได้ ไม่มีองค์กรใด หรือ มีรัฐบาล มาคอยควบคุมกำกับมูลค่าของมันไม่ได้ตกอยู่ในการควบคุมของรัฐบาล ถือว่าเราเป็นเจ้าของเงินอย่างแท้จริง นอกจากนี้ Bitcoin และ สกุลเงินดิจิตอลต่าง ๆ ยังช่วยให้เราใช้เงินได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาโจรกรรมเหรียญของเราไป เพราะถ้าทำ ข้อมูลต่าง ๆ ก็จะฟ้องขึ้นมาให้ทุกคนรู้ในทันทีนั่นเอง

Thaibitcoin