's Avatar

Xu hướng trong sản xuất kinh doanh thời điểm hiện nay l...

Sunwah pearl September 22, 2020 September 22, 2020

Xu hướng trong sản xuất kinh doanh thời điểm hiện nay là phải tinh gọn, đúng lúc, tránh chờ mong và lãng phí. Đó cũng là mục tiêu của chuỗi cung cấp nhìn bao quát và hoạt động logistics nói riêng. Và điều quan trọng là doanh nghiệp cần hiểu rõ Chiến lược Push và Pull trong sản xuất của họ để sử dụng các nguồn lực làm sao cho hiệu quả nhất.

canhosunwahpearl.edu.v…

    0 Comments

Avatar