• Nike mang trở lại dòng giày bóng rổ lâu đời – Nike Blazer
                    Đư... via shopgiayreplica

Avatar

September 24

Nike mang trở lại dòng giày bóng rổ lâu đời – Nike Blazer
Được biết đến như một dòng giày skateboard hay casual, ít ai biết rằng Nike Blazer là dòng giày bóng rổ ‘có tuổi’ nhất của Nike. Trải qua gần 50 năm lịch sử, mẫu giày Blazer hiện đại đã có chút nhiều thay đổi và thành công hơn . Sau đây là các phiên bản Nike Blazer có mặt tại Shopgiayreplica.
#shopgiayreplica #nike #nikeblazer
shopgiayreplica.com/ni…

License

DashBurst License

  0 Comments

Avatar