safety shoes's creative blog on DashBurst. รองเท้าเซฟตี้หนังนิรภัยหรือรองเท้าหนังหัวโลหะ คืออะไร? รองเท้าเซฟตี้หนังนิรภัยหรือรองเท้าหนังหัวโลหะ คือ รองเท้าหนังนิรภัยแบบรองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อ หรือหุ้มแข็ง ซึ่งรองเท้าชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยอย่างมาก เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับของมีคมบาดหรือตำทะลุผ่านใต้ฝ่าเท้าขึ้นมา โดยรองเท้านิรภัยนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือตามความทนต่อแรงกดและแรงกระแทกที่บริเวณเหล็กหัวบัว เช่นงานโรงงาน งานก่อสร้าง ฯลฯ สามารถติดตามต่อได้ที่นี่.. - safety shoes

รองเท้าเซฟตี้หนังนิรภัยหรือรองเท้าหนังหัวโลหะ คืออะไร? รองเท้าเซฟตี้หนังนิรภัยหรือรองเท้าหนังหัวโลหะ คือ รองเท้าหนังนิรภัยแบบรองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อ หรือหุ้มแข็ง ซึ่งรองเท้าชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยอย่างมาก เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับของมีคมบาดหรือตำทะลุผ่านใต้ฝ่าเท้าขึ้นมา โดยรองเท้านิรภัยนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือตามความทนต่อแรงกดและแรงกระแทกที่บริเวณเหล็กหัวบัว เช่นงานโรงงาน งานก่อสร้าง ฯลฯ สามารถติดตามต่อได้ที่นี่..

safety shoes