Pham Linh Dan's creative blog on DashBurst. Tôi là Linh Dan - Chuyên chia sẻ những kiến thức về máy móc, mẹo hay cuộc sống, hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích. #kienthucmaymoc - Pham Linh Dan

Tôi là Linh Dan - Chuyên chia sẻ những kiến thức về máy móc, mẹo hay cuộc sống, hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích. #kienthucmaymoc

Pham Linh Dan

's Avatar

Pham Linh Dan November 27

kienthucmaymoc.com/dan…
Danh từ là gì? Để hiểu rõ hơn về danh từ cũng như các loại danh từ trong tiếng việt, hãy cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây.
#danhtulagi #cacloaidanhtu

  • Danh từ là gì? Để hiểu rõ hơn về danh từ cũng như các loại d... via Pham Linh Dan

Avatar's Avatar

Pham Linh Dan November 23

kienthucmaymoc.com/cis…
Một trong những nhà cung cấp thiết bị mạng nổi tiếng nhất hiện nay là Cisco. Vậy Cisco là gì, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
#ciscolagi #cisco

Avatar's Avatar

Pham Linh Dan November 22

kienthucmaymoc.com/co-…
Cơ năng là một dạng năng lượng mà chúng ta gặp nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Vậy cơ năng là gì? Cùng tìm hiểu ở nội dung bài viết này.
#conang #conanglagi #congthuctinhconang

Avatar