• "Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình... via manhbytesoft

Avatar

January 14

"Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình blockchain,phần mềm,website với 5 kinh nghiệm.19002863,Tầng 12,toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ

Xem thêm: flickr.com/people/byte…

Tầng 12, toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ Vietnam, 100000. 19002863

#bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain

License

DashBurst License

    0 Comments

Avatar