manhbytesoft's creative blog on DashBurst. Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình blockchain,phần mềm,website với 5 kinh nghiệm.19002863,Tầng 12,toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ. #bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain - manhbytesoft

Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình blockchain,phần mềm,website với 5 kinh nghiệm.19002863,Tầng 12,toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ. #bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain

manhbytesoft

's Avatar

manhbytesoft January 14

"Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình blockchain,phần mềm,website với 5 kinh nghiệm.19002863,Tầng 12,toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ

Xem thêm: enetget.com/manhbytesoft
Tầng 12, toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ Vietnam, 100000. 19002863

#bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain

"

  • "Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình... via manhbytesoft

Avatar's Avatar

manhbytesoft January 14

"Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình blockchain,phần mềm,website với 5 kinh nghiệm.19002863,Tầng 12,toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ

Xem thêm: getpocket.com/@9eWTtA7…

Tầng 12, toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ Vietnam, 100000. 19002863

#bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain

"

Avatar's Avatar

manhbytesoft January 14

Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình blockchain,phần mềm,website với 5 kinh nghiệm.19002863,Tầng 12,toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ

Xem thêm: plurk.com/manhbytesoft

Tầng 12, toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ Vietnam, 100000. 19002863

#bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain

Avatar