manhbytesoft's creative blog on DashBurst. Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình blockchain,phần mềm,website với 5 kinh nghiệm.19002863,Tầng 12,toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ. #bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain - manhbytesoft

Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình blockchain,phần mềm,website với 5 kinh nghiệm.19002863,Tầng 12,toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ. #bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain

manhbytesoft

's Avatar

manhbytesoft July 12

Khách hàng dần cạn kiệt niềm tin đối với nhiều mặt hàng sản phẩm đặc biệt là những mặt hàng nông sản. Giải pháp blockchain truy xuất nguồn gốc nông sản đánh giá như một giải pháp ưu việt nhất hiện nay....
Xem thêm: bytesoft.vn/truy-xuat-… #blockchain #truyxuatnguongoc #bytesoft

  • Khách hàng dần cạn kiệt niềm tin đối với nhiều mặt hàng sản ... via manhbytesoft

Avatar's Avatar

manhbytesoft July 12

Phần mềm truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ cao giúp các doanh nghiệp thực hiện quá trình truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hóa.
Chi tiết:bytesoft.vn/dich-vu-ph… #blockchain #truyxuatnguongoc #bytesoft

  • Phần mềm truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ cao giúp các... via manhbytesoft

Avatar's Avatar

manhbytesoft May 16

Blockchain Truy Xuất Nguồn Gốc
Giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp trong việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc. Đây cũng sẽ là bước đầu tạo sự tin tưởng cho khách hàng, bày tỏ thiện chí rằng sản phẩm của doanh nghiệp chất lượng.
Tham khảo: bytesoft.vn/truy-xuat-…
Tầng 12, toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ Vietnam, 100000. 19002863

#truyxuatnguongoc #blockchain

Avatar