's Avatar

Kinh doanh khách sạn mùa dịch Virus Corona - Sử dụng đồ...

KOSEI INTERNATIONAL CO.,LTD March 2 March 2

Kinh doanh khách sạn mùa dịch Virus Corona
- Sử dụng đồ tiêu hao 1 lần dành cho khách sạn - Hotel Aminities
- Vệ sinh thường xuyên các đồ vật, nội thất trong khách sạn
- Trang bị khẩu trang ý tế, nước rửa tay,...cho nhân viên khách sạn và du khách
#kosei
#dodungkhachsan
#hotelaminities
#viruscorona
#dichviemphoicap
#kinhdoanhkhachsan

Avatar