HR Tim Viec's creative blog on DashBurst. See HR Tim Viec's latest shares and interests. Explore HR Tim Viec's 33 links, 25 photos, 22 posts and 1 board.

HR Tim Viec

's Avatar

HR Tim Viec October 19

Tuyển nhân viên pha chế theo hợp đồng tại Hr - Timviec.com.vn
- Mức lương: 5 triệu - 7 triệu
- Hình thức làm việc: Hợp đồng
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 20
- Chức vụ: Nhân viên
- Ngành nghề: Thực phẩm / Dịch vụ ăn uống
local.google.com/place…

Avatar's Avatar

HR Tim Viec October 16

Tuyển chuyên viên thiết kế đồ họa
- Mức lương: 7 triệu - 10 triệu
- Hình thức làm việc: Dài hạn
- Địa điểm: Quảng Bình
- Số lượng: 1
- Chức vụ: Nhân viên
- Ngành nghề: Thiết kế / Mỹ thuật
local.google.com/place…

Avatar's Avatar

HR Tim Viec October 12

Tuyển dụng giám sát nhà hàng theo hợp đồng tại Hr - Timviec.com.vn
- Mức lương: Thương lượng
- Hình thức làm việc: Hợp đồng
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Chức vụ: Nhân viên
- Ngành nghề: Thẩm định / Giám định / Quản lý
chất lượng Thực phẩm / Dịch vụ ăn uống
local.google.com/place…

Avatar