HR Tim Viec's creative blog on DashBurst. See HR Tim Viec's latest shares and interests. Explore HR Tim Viec's 33 links, 25 photos, 22 posts and 1 board.

HR Tim Viec

's Avatar

HR Tim Viec October 20, 2020

Tuyển nhân viên phát triển thị trường tại Hr - Timviec.com.vn
- Mức lương: 12 triệu - 15 triệu
- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 5
- Chức vụ: Nhân viên
- Ngành nghề: Kinh doanh Phát triển thị trường
Xem thêm tại local.google.com/place…

Avatar's Avatar

HR Tim Viec October 20, 2020

Tuyển dụng kỹ sư cơ khí - Máy xây dựng
- Mức lương: Thương lượng
- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
- Địa điểm: Hà Nội
- Số lượng: 2
- Chức vụ: Mới tốt nghiệp / Thực tập sinh
local.google.com/place…

Avatar's Avatar

HR Tim Viec October 19, 2020

Tuyển nhân viên pha chế theo hợp đồng tại Hr - Timviec.com.vn
- Mức lương: 5 triệu - 7 triệu
- Hình thức làm việc: Hợp đồng
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 20
- Chức vụ: Nhân viên
- Ngành nghề: Thực phẩm / Dịch vụ ăn uống
local.google.com/place…

Avatar