hongvan's creative blog on DashBurst. See hongvan's latest shares and interests. Explore hongvan's 1 photos and 1 links.

hongvan

's Avatar

hongvan July 1

Dân gian có câu “Phi thương bất phú”, có nghĩa là muốn giàu có thì không thể chỉ ngồi ăn tiêu dè xẻn, tiết kiệm mà còn phải linh hoạt để tiền sản sinh ra tiền. Chính vì vậy, việc kinh doanh bán hàng là ưu tiên hàng đầu cho những ai muốn nhanh giàu, chóng giàu.

#timvieccomvn #timvieclam #timvieclamnhanh #timviecbanhang #tuyennhanvienbanhang #tuyendungbanhang

twitter.com/timviecplu…

  • Dân gian có câu “Phi thương bất phú”, có nghĩa là muốn giàu ... via hongvan

Avatar