's Avatar

Lại Phương Thúy November 10, 2019

Để tiếp thị bán hàng hiệu quả hãy học cách đặt nhiều câu hỏi. Cuộc trò chuyện tư vấn sẽ nhạt nhẽo nếu chỉ có những câu “vâng”, “dạ”, những câu trả lời ngắn gọn. Hãy đặt câu hỏi về động cơ mua sắm của khách hàng, những vấn đề họ gặp phải, mong muốn của họ, và đặc biệt là quá trình họ ra quyết định mua hàng.
#vieclambanhang #cantuyennhanvienbanhang #tuyenbanhang #cantimvieclam #xinvieclam #cachtiepthibanhang #cachtiepthisanpham #laiphuongthuy

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9, 2019

Kế toán thuế đã chiếm vị trí top 1 trong nhu cầu tìm kiếm, kế sau đó là kế toán tổng hợp và kế toán biết tiếng Nhật. #tuyennhanvien #cantimvieclam #xinvieclam #cantuyenketoan #ketoantuyendung
mix.com/!ax9Ln3pC:tuyể…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9, 2019

Kế toán chiếm vai trò quan trọng trong bất cứ công ty nào nên là lựa chọn ưu tiên số 1 khi tìm việc tài chính. #tuyennhanvien #cantimvieclam #xinvieclam #thongtintuyendungketoan #ketoankiemtoan

ello.co/tuyendungviecl…

Avatar