's Avatar

vietnambiz June 19

Tỷ giá Euro hôm nay (20/6): Giá mua Euro trong nước vượt ngưỡng 26.000 VND
#tygiaeurohomnay , #VietnamBiz
vietnambiz.vn/ty-gia-e…

  • Tỷ giá Euro hôm nay (20/6): Giá mua Euro trong nước vượt ngư... via vietnambiz

Avatar's Avatar

vietnambiz June 19

Tỷ giá USD hôm nay 20/6: Giảm sau tuyên bố giữ lãi suất ổn định của Fed
#tygiausdhomnay, #VietnamBiz

Avatar's Avatar

vietnambiz June 19

Giá vàng hôm nay 20/6: Tăng sau khi Fed gợi ý giảm lãi suất vào cuối năm 2019
#giavanghomnay, #VietnamBiz

Avatar