's Avatar

Lại Phương Thúy November 14

Viết tay không nhất thiết phải theo form mẫu: Dù không phải đánh máy hay điền mẫu, bạn cũng nên tư duy logic giúp thư xin việc được mạch lạc. Hãy phân đoạn rõ ràng để chia bố cục, ý nghĩa từng phần được hợp lý.
#tuyennhanvienbanhang #nhanvienbanhang #vieclamnhanh24h #timcongviec #donxinviecviettay #maudonxinviecviettay #vietdonxinviecbangtay #laiphuongthuy

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Hiện nay, tài chính là nghề có nhu cầu lao động rất lớn trong mọi lĩnh vực kinh tế với mức lương hấp dẫn. #timkiemvieclam #kiemvieclam #vieclamnhanh24h #timvieclamketoan #tuyennhanvienketoan

myfolio.com/art/0dobfa…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hoá, nhu cầu về các dịch vụ về tài chính, kiểm toán, kế toán cũng ngày càng phát triển. #timkiemvieclam #kiemvieclam #vieclamnhanh24h #timviecketoan #timvieclamketoan

twitter.com/Tuyendungv…

Avatar