's Avatar

Lại Phương Thúy November 14, 2019

Viết tay không nhất thiết phải theo form mẫu: Dù không phải đánh máy hay điền mẫu, bạn cũng nên tư duy logic giúp thư xin việc được mạch lạc. Hãy phân đoạn rõ ràng để chia bố cục, ý nghĩa từng phần được hợp lý.
#tuyennhanvienbanhang #nhanvienbanhang #vieclamnhanh24h #timcongviec #donxinviecviettay #maudonxinviecviettay #vietdonxinviecbangtay #laiphuongthuy

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9, 2019

Hiện nay, tài chính là nghề có nhu cầu lao động rất lớn trong mọi lĩnh vực kinh tế với mức lương hấp dẫn. #timkiemvieclam #kiemvieclam #vieclamnhanh24h #timvieclamketoan #tuyennhanvienketoan

myfolio.com/art/0dobfa…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9, 2019

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hoá, nhu cầu về các dịch vụ về tài chính, kiểm toán, kế toán cũng ngày càng phát triển. #timkiemvieclam #kiemvieclam #vieclamnhanh24h #timviecketoan #timvieclamketoan

twitter.com/Tuyendungv…

Avatar