's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Đối với sinh viên mới tốt nghiệp làm trong ngành kế toán cũng có mức thu nhập 7-8 triệu/ tháng nên thu hút nhiều ứng viên. #vieclam24h #tuyennhansu #tuyendunglaodong #ketoantuyendung #nhanvienketoanhttps://tuyendungvieclam24h.tumblr.com/post/188231980388/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-nhanh-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Ở trên khắp các website hay tờ rơi tuyển dụng, chúng ta đều bắt gặp các thông tin tuyển kế toán viên. Đặc biệt tại Hà Nội, nhu cầu tuyển kế toán tổng hợp và kế toán biết tiếng Anh là phổ biến nhất.
#vieclam24h #tuyennhansu #tuyendunglaodong #tuyendungketoan #tuyenketoan
pearltrees.com/tuyendu…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 8

Đối với sinh viên mới tốt nghiệp làm trong ngành kế toán cũng có mức thu nhập 7-8 triệu/ tháng. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho những ai đã và đang có ý định theo đuổi công việc này.
#vieclam24h #tuyennhansu #tuyendunglaodong #ketoantuyendung #nhanvienketoan
enetget.com/post/48919…

Avatar