's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9, 2019

Kế toán có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn do nhu cầu tuyển dụng tăng cao với hơn 500.000 doanh nghiệp. #cohoivieclam #tuyendungvieclam #vieclamnhanh #tuyendungnhanvienketoan #viecketoan
plurk.com/p/nirwfy

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 8, 2019

Kế toán có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn do nhu cầu tuyển dụng tăng cao với hơn 500.000 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp trung bình cần đến 5-6 nhân viên kế toán.

#cohoivieclam #tuyendungvieclam #vieclamnhanh #tuyendungnhanvienketoan #viecketoan
minds.com/newsfeed/102…

Avatar