's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Kế toán có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn do nhu cầu tuyển dụng tăng cao với hơn 500.000 doanh nghiệp. #cohoivieclam #tuyendungvieclam #vieclamnhanh #tuyendungnhanvienketoan #viecketoan
plurk.com/p/nirwfy

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 8

Kế toán có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn do nhu cầu tuyển dụng tăng cao với hơn 500.000 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp trung bình cần đến 5-6 nhân viên kế toán.

#cohoivieclam #tuyendungvieclam #vieclamnhanh #tuyendungnhanvienketoan #viecketoan
minds.com/newsfeed/102…

Avatar