's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 3, 2019

Chức năng truyền thông của Marketing được tiến hành thông qua PR, quảng cáo, khuyến mãi... cũng góp phần đưa các nguồn thông tin hữu ích đến với cộng đồng, trở thành nền tảng để xây dựng thói quen mua sắm tốt hơn.
#timcongviec #timkiemcongviec #tuyendung #tuyennhanviendigitalmarketing #tuyendungmarketingonline
linkhay.com/link/30963…

Avatar