's Avatar

Lại Phương Thúy November 14

Viết tay không nhất thiết phải theo form mẫu: Dù không phải đánh máy hay điền mẫu, bạn cũng nên tư duy logic giúp thư xin việc được mạch lạc. Hãy phân đoạn rõ ràng để chia bố cục, ý nghĩa từng phần được hợp lý.
#tuyennhanvienbanhang #nhanvienbanhang #vieclamnhanh24h #timcongviec #donxinviecviettay #maudonxinviecviettay #vietdonxinviecbangtay #laiphuongthuy

Avatar's Avatar

Lại Phương Thúy November 6

Bán hàng dù ở bất kỳ đâu nếu không có những mẹo nhất định sẽ rất khó thu hút khách hàng. Vậy mẹo để bán hàng trên shopee hiệu quả gồm những gì?
#timviec #timviecnhanh #banhang #tuyennhanvienbanhang #kinhnghiembanhangtrenshopee #banhangtrenshopee #laiphuongthuy

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 5 - Tuyển dụng bán hàng

Cộng tác viên bán hàng online chính là người đăng ký để trở thành đại lý phân phối sản phẩm cho một thương hiệu lớn. Họ dĩ nhiên không trực tiếp mở cửa hàng để bán sản phẩm. Họ chọn phương thức bán hàng online trên Internet.
#xinvieclam #tuyenvieclam #banhanglagi #tuyennhanvienbanhang #banhangonline

Avatar