's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 3

Quảng cáo, tiếp thị được xem là hình thức marketing truyền thông hiệu quả nhất, có thể tác động, thay đổi thói quen và hành vi của người tiêu dùng thông qua nhiều phương tiện khác nhau.

#timviec #timviecnhanh #timvieclam #tuyendungmarketing #tuyennhanvienmarketing

timviec.com.vn/marketi…

Avatar