's Avatar

Thảo Dược An Thai November 25

Tụ dịch màng nuôi cần được kiểm tra thường xuyên và theo dõi cẩn thận. Mẹ bầu cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối trong thời gian theo dõi, tránh các hoạt động thể chất, những công việc cần dùng đến nhiều sức như tập thể dục hoặc nâng các vật nặng.
#cugai #cugaituoi #tudichduoimangnuoi #tudichmangnuoi #tudichmangnuoilagi

Avatar's Avatar

Thảo Dược An Thai November 14

Tụ dịch cạnh túi thai là hiện tượng khi trong tử cung có một túi dịch khác ở bên cạnh túi phôi thai. Túi dịch này có thể lớn dần theo thời gian và gia tăng mức độ nguy hiểm cho thai nhi. Nếu lượng dịch tụ lại quá nhiều sẽ gây bong màng nuôi và dẫn đến sảy thai.
#tudichcanhtuithai #tudichmangnuoi #tudichcanhtuithai5 #cugaianthai #cugai #cugaibanodau

Avatar's Avatar

Thảo Dược An Thai November 11

Tụ dịch dưới màng đệm (tụ dịch dưới màng nuôi) là thuật ngữ trong y khoa chỉ hiện tượng tụ nhiều máu và máu tích tụ lại thành cục trong thời gian thai kỳ.
#cugai #cugaituoi #tudichduoimangdem #tudichmangnuoi #tudichmangnuoilagi #tudichduoimangnuoi

Avatar