's Avatar

Lại Phương Thúy November 12

Bán hàng qua điện thoại mà thuật ngữ này trong tiếng anh là Telemarketing (hay gọi tắt là telesale). Đây được coi là một hình thức marketing trực tuyến hiện nay . Hiệu quả của hình thức này hiện nay tương đối cao.
#timvieclambanhang #tuyendungbanhang #timviecnhanh #timvieclam #banhangquadienthoai #kynangbanhangquadienthoai #laiphuongthuy

Avatar's Avatar

Lại Phương Thúy November 6

Bán hàng dù ở bất kỳ đâu nếu không có những mẹo nhất định sẽ rất khó thu hút khách hàng. Vậy mẹo để bán hàng trên shopee hiệu quả gồm những gì?
#timviec #timviecnhanh #banhang #tuyennhanvienbanhang #kinhnghiembanhangtrenshopee #banhangtrenshopee #laiphuongthuy

Avatar's Avatar

Lại Phương Thúy October 31

Tiếp theo là mail xin việc không được để trắng nội dung thư. Nghĩa là bạn sẽ gửi một cái tệp và bắt buộc người nhận phải mở tệp ra mới biết bạn. Điều này sẽ gây mất thiện cảm đối với đơn vị tuyển dụng. Qua đó hãy để một vài dòng thật trang trọng so qua về bạn, nó sẽ giúp nhân sự tuyển dụng chưa cần tải tệp CV vẫn có thể hình dung bạn là ai, gửi mail vì mục đích gì.
#timviecnhanh #timvieclam #timviec24h #cachvietmailxinviec #cachguimailxinviec #laiphuongthuy
news.timviec.com.vn/ca…

Avatar