's Avatar

Thảo Dược An Thai October 9, 2019

Trong trường hợp chuyển phôi trữ, người vợ sẽ được siêu âm và dùng thuốc theo dõi niêm mạc trong vòng từ 14-18 ngày bắt đầu từ ngày thứ 2 của chu kỳ kinh tiếp theo, sau đó bác sĩ sẽ chọn thời điểm phù hợp để chuyển phôi trữ.
#cugai #uongcugai #cayphoithai #chuyenphoi #chuyenphoithai #thutinhtrongongnghiem
dongythaiphuong.com/ca…

Avatar's Avatar

Thảo Dược An Thai September 24, 2019

Số lượng trứng chọc hút liên quan tới số lượng buồng trứng, vị trí buồng trứng có thể chọc hút và số lượng nang noãn phát triển khi kích thích buồng trứng. Trung bình mỗi bệnh nhân chọc hút được 8 đến 15 trứng.
#thutinhtrongongnghiem #thutinhongnghiem #thutinhnhantao #thutinhbangongnghiem

Avatar