's Avatar

Thảo Dược An Thai September 24, 2019

Số lượng trứng chọc hút liên quan tới số lượng buồng trứng, vị trí buồng trứng có thể chọc hút và số lượng nang noãn phát triển khi kích thích buồng trứng. Trung bình mỗi bệnh nhân chọc hút được 8 đến 15 trứng.
#thutinhtrongongnghiem #thutinhongnghiem #thutinhnhantao #thutinhbangongnghiem

Avatar