's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 5, 2019 - Tuyển dụng bán hàng

Bán hàng là hoạt động liên quan đến việc bán một lượng hàng hóa hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian định trước. Hay hiểu theo cách khác, bán hàng là một quá trình trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng nhu cầu của người mua, để cả hai bên nhận được quyền lợi thỏa đáng.
#tuyennhansu #tuyendunglaodong #hocbanhangquamang #nhanvientuvanbanhang

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 3, 2019 - Tuyển dụng bán hàng

Bán hàng là gì?
Bán hàng là hoạt động liên quan đến việc bán một lượng hàng hóa hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian định trước. Hay hiểu theo cách khác, bán hàng là một quá trình trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng nhu cầu của người mua, để cả hai bên nhận được quyền lợi thỏa đáng.
#timviecnhanh24h #timvieclamnhanh #nhanvientuvanbanhang #trangwebbanhang #hocbanhangquamang
vk.com/id552742127?w&#…

vk.com/id552742127?w&#…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 3, 2019 - Tuyển dụng bán hàng

Dưới đây sẽ là 7 bước để có được kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả nhất:
Bước 1: Xác định mục tiêu
Bước 2: Tìm ra khách hàng tiềm năng
Bước 3: Tiếp cận khách hàng
Bước 4: Giới thiệu sản phẩm
Bước 5: Thuyết phục khách mua hàng
Bước 6: Chốt đơn
Bước 7: Chăm sóc khách hàng sau khi bánh thành công sản phẩm
#tuyendungvieclam #trangwebbanhang #hocbanhangquamang #vieclamnhanh #nhanvientuvanbanhang
reddit.com/user/Tuyend…

Avatar