's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9, 2019

Đối với sinh viên mới tốt nghiệp làm trong ngành kế toán cũng có mức thu nhập 7-8 triệu/ tháng nên thu hút nhiều ứng viên. #vieclam24h #tuyennhansu #tuyendunglaodong #ketoantuyendung #nhanvienketoanhttps://tuyendungvieclam24h.tumblr.com/post/188231980388/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-nhanh-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n

Avatar