's Avatar

Tran Anh Khoa September 27, 2019 - nguoi-nuoc-ngoai

Toàn bộ thông tin về Việt kiều mua nhà tại Việt Nam. Luật sư tư vấn Điều kiện; Hồ sơ làm thủ tục mua nhà, đất ở Việt Nam cho người Việt kiều.
tinmoii.wordpress.com/…
#dhlaw #nguoivietkieu #muanhaovietnam

Avatar's Avatar

Tran Anh Khoa September 19, 2019 - nguoi-nuoc-ngoai

Toàn bộ thông tin Người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Người nước ngoài có được phép mua nhà ở Việt Nam hay không? Nếu có thì quy định như thế nào? Điều kiện, thủ tục mua nhà ra sao? Tất cả đều có trong bài viết chia sẻ dưới đây.

#dhlaw #nguoinuocngoai #muanhaovietnam

Avatar