's Avatar

thanhtramhuong September 23

Trầm Hương Mã lai
Ưu Điểm :
• 100% rừng thiên nhiên.
• Mùi thơm rất tuyệt vời.
• Màu sắc đằm , từng sớ gân xanh mực xám thể hiện vẻ sang trọng và cổ kính.
Nhược điểm
• Số lượng ít.
• Thường bị lấy hàng tốc ,hàng gió xanh giả mã lai.
• Cần bảo quản tránh ngâm nghiều nước và hóa chất sẽ thơm đẹp cả đời
thanhtramhuong.skyrock…
#Thành_Trầm_Hương , #thanhtramhuong.com #Khắc_Ngọc_Thành #Vòng_Trầm_hương #trâm_hương_bọc_vàng

  • Trầm Hương Mã lai
Ưu Điểm :
•	100% rừng thiên nhiên.
•	Mùi t... via thanhtramhuong

Avatar's Avatar

thanhtramhuong September 23

Trầm hương mã lai rừng rất đặc biệt và thực sự hiếm, mùi thơm thì đeo lên là ngọt ngọt đằm đằm , an tịnh nhẹ nhàng, trầm hương mã lai thật sự là sản vật rất quý mà ít người có được
edocr.com/v/dd4g7yvd/t…
#Thành_Trầm_Hương , #thanhtramhuong.com #Khắc_Ngọc_Thành #Vòng_Trầm_hương #trâm_hương_bọc_vàng

Avatar's Avatar

thanhtramhuong September 23

Trầm thiên nhiên Lào
Ưu điểm :
• Thơm ngọt
• Mùi thơm vĩnh viễn
• Tùy theo vân dầu và gram nặng mà có giá khác nhau
Nhược Điểm :
• Hầu hết là bị gian dối trong giao dịch
• Nhiều nơi lấy hàng trung quốc – hoặc lấy hàng việt trồng để mạo nhận thiên nhiên lào.
#Thành_Trầm_Hương , #thanhtramhuong.com #Khắc_Ngọc_Thành #Vòng_Trầm_hương #trâm_hương_bọc_vàng
immensewise.com/story.…

Avatar