's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Kế toán thuế đã chiếm vị trí top 1 trong nhu cầu tìm kiếm, kế sau đó là kế toán tổng hợp và kế toán biết tiếng Nhật. #tuyennhanvien #cantimvieclam #xinvieclam #cantuyenketoan #ketoantuyendung
mix.com/!ax9Ln3pC:tuy%…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Về khu vực, các kế toán tìm việc tại Hà Nội, có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên các website tuyển dụng việc làm của toàn quốc. #timcongviec #timkiemcongviec #tuyendung #ketoantuyendung #nhanvienketoan
liketly.com/tuyendungv…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Ngoài những sức hút riêng thì nghề tài chính kế toán này còn mang tính chất ổn định và có nhiều cơ hội việc làm cao. #timviec #timviecnhanh #timvieclam #cantuyenketoan #ketoantuyendung

apsense.com/status/144…

Avatar