's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9, 2019

Kế toán thuế đã chiếm vị trí top 1 trong nhu cầu tìm kiếm, kế sau đó là kế toán tổng hợp và kế toán biết tiếng Nhật. #tuyennhanvien #cantimvieclam #xinvieclam #cantuyenketoan #ketoantuyendung
mix.com/!ax9Ln3pC:tuyể…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9, 2019

Về khu vực, các kế toán tìm việc tại Hà Nội, có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên các website tuyển dụng việc làm của toàn quốc. #timcongviec #timkiemcongviec #tuyendung #ketoantuyendung #nhanvienketoan
liketly.com/tuyendungv…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9, 2019

Ngoài những sức hút riêng thì nghề tài chính kế toán này còn mang tính chất ổn định và có nhiều cơ hội việc làm cao. #timviec #timviecnhanh #timvieclam #cantuyenketoan #ketoantuyendung

apsense.com/status/144…

Avatar