's Avatar

Thảo Dược An Thai October 15, 2019

Rễ cây gai - củ gai: được gọi là trữ ma căn, đào vào bất cứ mùa nào, nhưng tốt nhất là vào thu đông. Đào về rửa sạch đất phơi hay sấy khô. Rễ có vị đắng, tính hơi hàn, quy kinh tâm, thận.
#cugai #cugaituoi #recaygai #cucaylagai #hinhanhcaycugai #cugaikho #caycugai

Avatar