's Avatar

Gil Reis June 17, 2016 - Places

  • geodetic marker via Gil Reis

AvatarAll Activity User ImageGil Reis liked

's Avatar

Gil Reis June 17, 2016 - Places

  • My self in the centre of Portugal via Gil Reis

AvatarAll Activity User ImageGil Reis liked