's Avatar

Akshaya Patra March 1 - NGO - Akshaya Patra

#AkshayaPatra conferred with the #GandhiPeace Prize

Read Blog - akshayapatra.org/news/…

Avatar