's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 25, 2019

1 mẫu đơn xin nghỉ việc công ty thích hợp, chuyên nghiệp và trình bày tốt sẽ đem lại thiện cảm nhiều hơn cho người đọc, giúp quá trình thôi việc, từ chức của nhân sự đạt được hiệu quả dễ dàng hơn.
#timcongviec #timkiemcongviec #tuyendung #maudonxinnghiviecrieng #donxinnghiviecviettay

enetget.com/post/47882…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 25, 2019

Đơn xin việc nghỉ việc là hình thức để kết thúc công việc để tìm kiếm công việc mới, môi trường mới, thể hiện sự lịch sự, văn minh của người lao động đối với công ty, doanh nghiệp mình từng làm việc.
#timcongviec #timkiemcongviec #tuyendung #maudonxinnghiviecrieng #donxinnghiviecviettay

linkedin.com/posts/tuy…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 24, 2019

Tùy vào từng trường hợp cụ thể khác nhau mà những nội dung cần trình bày trong đơn xin nghỉ có thể linh động thay đổi cho thích hợp.
#timkiemvieclam #kiemvieclam #vieclamnhanh24h #donxinnghiviecviettay #donxinnghiviecmau
anphabe.com/discussion…

Avatar