's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 25, 2019

Ki điền thông tin có liên quan, vẫn cần lưu ý một số điểm quan trọng, đặc biệt là phần lý do xin từ chức. Đây chính là nhân tố quan trọng giúp chúng ta để lại hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt những đồng nghiệp và cấp trên cũ.
#tuyenvieclam #cantimviec #tuyendungnhansu #donxinnghivieccongty #donxinnghiviectamthoi

pinterest.com/pin/6862…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 25, 2019

Nếu thực hiện không chuẩn xác, người lao động có thể vi phạm hợp đồng mà chúng ta đã kí kết với công ty, dẫn đến việc phải bồi thường về mặt tài chính và không nhận được trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp…

#tuyennhanvien #cantimvieclam #xinvieclam #donxinnghiviectamthoi #donxinnghiviecdoc
ello.co/tuyendungviecl…

Avatar