's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 25, 2019

Đơn xin việc nghỉ việc là giấy tờ viết sẵn theo mẫu hoặc viết tay của người lao động, bày tỏ nguyện vọng được chấm dứt công việc, chấm dứt hợp đồng lao động với các công ty doanh nghiệp.
#timkiemvieclam #kiemvieclam #vieclamnhanh24h #donxinnghiviecrieng #maudonxinnghiviecrieng

pearltrees.com/tuyendu…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 24, 2019

Không phải ai cũng biết đơn xin nghỉ việc tiếng anh là gì và cách trình bày, kết cấu của một mẫu đơn đầy đủ, chuyên nghiệp nhất.
#donxinnghiviectienganh
#donxinnghiviecrieng
#timvieclam
#timviecnhanh24h #timvieclamnhanh
whazzup-u.com/profiles…

Avatar