's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 25, 2019

Đối với những nhân viên làm việc tại công ty, doanh nghiệp quốc tế, liên doanh nước ngoài thì việc nắm rõ cách viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng anh là vô cùng quan trọng.
#timviec #timviecnhanh #timvieclam #donxinnghiviecchuan #donxinnghiviecdongian
mix.com/!NmUzYWM2:sử-d…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 25, 2019

Chuẩn bị một đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp, chuẩn xác, đúng thủ tục là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi cũng như hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ lao động cơ bản của chính mình.

#tuyenvieclam #cantimviec #tuyendungnhansu #donxinnghiviecchuan #donxinnghiviecdongian
followly.net/post/2547…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm September 24, 2019

Do đó, chuẩn bị một đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp, chuẩn xác, đúng thủ tục là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi cũng như hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ lao động cơ bản của chính mình.

#timcongviec
#timkiemcongviec
#tuyendung #donxinnghiviecchuan
#donxinnghiviecdongian

ttlink.com/notice/4140…

Avatar