's Avatar

Thảo Dược An Thai November 10

Đau bụng dưới khi mang thai tuần đầu nói riêng và những tháng đầu thai kỳ là hiện tượng khá phổ biến nhưng cũng vô cùng đáng sợ đặc biệt với những người lần đầu mang thai.
#cugaianthai #cugai #cugaibanodau #daubungduoikhimangthaituandau #daubungkhimangthaituandau #mangthaituandaubidaubung #daubungkhimangthai

Avatar's Avatar

Thảo Dược An Thai November 8

Đau bụng là triệu chứng phổ biến khi mang thai, có thể đau ở phía trên dạ dạ hoặc phía trên bụng trong ba tháng cuối, tính chất các cơn đau này có thể là rõ ràng, từng đợt hoặc đau âm ỉ.
#daubungkhimangthaithangthu8 #daubungduoikhimangthaithangthu8 #daubungkhimangthai #cugaianthai #cugai

Avatar's Avatar

Thảo Dược An Thai November 7

Ngoài ra, bóc tách túi thai cũng có thể gây ra hiện tượng đau bụng khi mang thai. Mẹ bầu sẽ bị đau bụng dưới hoặc đau lưng, có thể bị đau âm ỉ hoặc đau quặn từng cơn.
#cugaianthai #cugai #bongtachtuithai #nguyennhanbongtachtuithai #dauhieubongtachtuithai

Avatar