's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Kế toán thuế đã chiếm vị trí top 1 trong nhu cầu tìm kiếm, kế sau đó là kế toán tổng hợp và kế toán biết tiếng Nhật. #tuyennhanvien #cantimvieclam #xinvieclam #cantuyenketoan #ketoantuyendung
mix.com/!ax9Ln3pC:tuy%…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Ngoài những sức hút riêng thì nghề tài chính kế toán này còn mang tính chất ổn định và có nhiều cơ hội việc làm cao. #timviec #timviecnhanh #timvieclam #cantuyenketoan #ketoantuyendung

apsense.com/status/144…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 9

Kế toán thuế tại Hà Nội đã chiếm vị trí top 1 trong nhu cầu tìm kiếm công việc liên quan đến lĩnh vực này, kế sau đó là kế toán tổng hợp và kế toán biết tiếng Nhật.

#tuyennhanvien #cantimvieclam #xinvieclam #cantuyenketoan #ketoantuyendung

myspace.com/tuyendungv…

Avatar