's Avatar

Khoa tai mũi họng An Việt October 31 - Viêm amidan

Cắt amidan bằng plasma giá bao nhiêu 2019?
#cắtamidan #khoataimuihonganviet #viêmamidan
apsense.com/article/ph…

Avatar's Avatar

Khoa tai mũi họng An Việt October 30 - Viêm amidan

Cắt amidan rồi có mọc lại được không? lắng nghe chuyên gia
#Cắt_amidan #khoataimuihongnhi #bệnh_viện_an_việt
apsense.com/article/am…

Avatar's Avatar

Khoa tai mũi họng An Việt September 28 - Viêm amidan

Chi phí cắt amidan hết bao nhiêu?
#cắtamidan
khoataimuihongnhi.com/…

Avatar