's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 3, 2019 - Tuyển dụng bán hàng

Nhân viên tư vấn bán hàng (sales advisor) có thể được hiểu là bộ mặt của công ty với trách nhiệm mang sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.
#timvieclam #timviec24h #nhanvienbanhang #cachbanhahanghieuqua #banhangtrenmang
archive.org/details/ht…

Avatar's Avatar

Tuyển dụng việc làm October 3, 2019 - Tuyển dụng bán hàng

Cộng tác viên bán hàng online chính là người đăng ký để trở thành đại lý phân phối sản phẩm cho một thương hiệu lớn. Họ dĩ nhiên không trực tiếp mở cửa hàng để bán sản phẩm. Họ chọn phương thức bán hàng online trên Internet.
#timvieclamnhanh #timkiemvieclam #vieclambanhang #banhangtrenmang #cachbanhangonline

Avatar