duy ngao du's creative blog on DashBurst. "Duy Ngao Du - Hiện tại mình đang là Freelancer trong lĩnh vực Digital Marketing. Thiết kế 2D, Quay dựng phim, chụp hình, thiết kế website — giúp đưa brand lên Digital Website: https://duyngaodu.com Điện thoại: 0935.754.589 Email: duyngaodu.com@gmail.com" - duy ngao du

"Duy Ngao Du - Hiện tại mình đang là Freelancer trong lĩnh vực Digital Marketing. Thiết kế 2D, Quay dựng phim, chụp hình, thiết kế website — giúp đưa brand lên Digital Website: https://duyngaodu.com Điện thoại: 0935.754.589 Email: duyngaodu.com@gmail.com"

duy ngao du