Duong Dienmayhoanglien's creative blog on DashBurst. Tôi là Dương, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Điện máy Hoàng Liên - Duong Dienmayhoanglien

Tôi là Dương, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Điện máy Hoàng Liên

Duong Dienmayhoanglien