Tôi là Dương, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Điện máy Hoàng Liên

Duong Dienmayhoanglien